Uppstart Flexlock Invisible

Flexlock levereras som standard oprogrammerat, men kan beställas med önskad förprogrammerad funktion.

 

Förprogrammerat lås enligt specifikation

Flexlock-låsen kan beställas med önskad förprogrammerad funktion. Montera alltid förprogrammerade lås i förvaringen innan de aktiveras. Vid aktivering ska låsen hållas isär från varandra och även från metallföremål. För att aktivera låset drar man bort plastflärpen som agerar batteriisolator. Motorn ger då ifrån sig ett surrande ljud och låset är klart för montering. Ett förprogrammerat lås har redan sitt servicekort och programmeringskort inlagt.

Skiss över skruvfästen på Flexlock-lås

Skiss över hur plastflärp vid batteri lyfts