Montering Flexlock Visible

 

  1. Se till att du har utfört uppstart för ditt Flexlock Visible innan du påbörjar monteringen. 
  2. Kontrollera att du har alla låsets delar tillgängliga.
  3. Placera horisontellt eller vertikalt i hålutrymmet på skåpet/luckan. Oavsett placering ska låset vara i låst läge vid montering.
  4. Skruva fast muttrarna.
  5. Sätt på låskam och skruva fast.

 

Montering Flexlock Visible (PDF)