Funktioner

Mode 1: Grundläge

I grundläget knyts en eller flera användare till låset som då fungerar som en privat förvaring för en person eller en grupp. Låset är i öppet läge tills någon låser det. För Flexlock EM kan upp till 45 användare programmeras in och för Flexlock Mifare upp till 200 användare. Se avsnittet Programmering för hur man lägger till och tar bort användare. Flexlock levereras som standard i detta grundläge.

Mode 2: Autolock

Med funktionen Mode 2 knyts en eller flera användare till låset som då fungerar som en privat förvaring för en person eller en grupp. Låset är i låst läge som standard. Efter ca 4 sekunder låser sig alltid låset automatisk och när man stänger förvaringen är det därmed låst utan att man behöver lägga på kortet igen.

För Flexlock EM kan upp till 45 användare programmeras in och för Flexlock Mifare upp till 200 användare.

Mode 3: Any User

I Mode 3 är låset i öppet läge som standard. Denna funktion är för tillfälligt bruk av en användare. Här knyter man ingen specifik användare till låset.

Låset är öppet tills någon med ett valfritt kompatibelt RFID-kort eller tag vill använda det. Det måste alltid vara samma RFID-kort eller tag som låser upp låset igen (förutom servicekortet som är huvudnyckel). Om någon annan försöker öppna låset så avger det en felsignal. När användaren har låst upp och tagit ut sina saker så lämnas låset i öppet läge och är sedan redo för en ny användare igen. Ett exempel på användningsområde är t ex skåp i gym och badhallar.

Mode 4: Any User Timer 12 h

Mode 4 är precis som Mode 3 en öppen tillfällig förvaring för valfri användare, men med en tidsbegränsning för hur länge man får använda låset. Precis som i Mode 3 kan en valfri användare låsa med sitt eget RFID-kort. Skillnaden är att om denna användare inte återvänder inom 12 timmar så kommer låset att automatiskt öppnas efter den tiden.

Mode 5: Any User Timer 2 h

Mode 5 är precis som Mode 4 en öppen tillfällig förvaring med en tidsbegränsning för hur länge man får använda låset. Precis som i Mode 3 kan en valfri användare låsa med sitt eget RFID-kort. Om denna användare inte återvänder inom 2 timmar så kommer låset att automatiskt öppnas efter den tiden.

Any User Timer:

Any User Timer är precis som Mode 4 och Mode 5 en öppen tillfällig förvaring med en tidsbegränsning för hur länge man får använda låset. Precis som i Mode 3 kan en valfri användare låsa med sitt eget RFID-kort. Om denna användare inte återvänder innan den programmerade upplåsningstiden så kommer låset att automatiskt öppnas. Upplåsningstiden väljs i hela timmar från 1 timme upp till 166 timmar och programmeras in innan leverans. Endast till Flexlock 2.0.

Ready to use

Ready to use är en funktion som används i grundläget Mode 1 eller Mode 2. Läggs till efter installation.

Med denna funktion förbereds förvaringarna så att det första användarkort som används på förvaringen registreras som unik användare i låset. Man behöver alltså inte vänta tills man vet vem som ska tilldelas en specifik förvaring.

När användaren inte längre ska ha kvar förvaringen kan den enkelt göras redo för en ny person genom att programmeras med Ready to use-kortet igen.

Play video

Ljud på/av

Vid öppning och stängning av låset kan man välja om det ska höras en bekräftelseton eller ej. Som standard är ljudet av men med hjälp av kortet Sound on/off kan ljudet enkelt programmeras på.

Programming Exchange

Programming Exchange byter ut Programmeringskortet och Servicekortet till unika ID-nummer. Funktionskortet förbereder låset att ta emot ett nytt programmeringskort och servicekort med unikt ID-nummer. Endast till Flexlock 2.0.

LED på/av

Funktion som aktiverar eller inaktiverar den blinkande LED som indikerar när förvaringen är olåst. Detta fungerar bara om du har ett Visible 2.0 eller ett Mifare Invisible 2.0 lås med inbyggd LED.