Guide: Så använder du Flexlock för privat och publik förvaring

 

Flexlock är ett låssystem till möbler och förvaring. Låsen är byggda med RFID-teknik och kan, om så önskas, användas tillsammans med befintliga passerkort och låssystem. Låsen är fristående och programmeras var för sig med medföljande programmeringskort.

Varje lås har en mjukvara med fem olika programmeringslägen. Läs vår komprimerade och översiktliga guide för en snabb summering av Flexlocks användningsområden.

 

1. Privat förvaring på kontor och andra arbetsplatser

Använd Mode 1 som är grundläget. Här knyts en eller flera användare till låset. Funktionen blir en privat förvaring för en person eller en grupp.

 

2. Privat förvaring i butik, skola och kontor

Mode 2 är samma funktion som Mode 1 med en avgörande skillnad. Låset är i låst läge som standard. Fyra sekunder efter det att låset låses upp låser det sig igen automatiskt. Precis som Mode 1 är Mode 2 en privat förvaring för en enskild användare eller en grupp.

 

3. Förvaring i gym, simhall och aktivitetsbaserade kontor

Mode 3 är för förvaring som används tillfälligt. Ingen specifik användare är i det här läget knuten till låset. Låset är öppet tills någon med kompatibelt kort eller tagg låser det. Samma kort måste sedan låsa upp förvaringen. Om ett annat kort försöker låsa upp låset ljuder en felsignal. Låset lämnas i öppet läge efter att det låsts upp. I Mode 3 är låset inte tidsstyrt.

Mode 4 och 5 är samma funktion som Mode 3 men med en tidsbegränsning på 12 eller 2 timmar. När tidsgränsen nåtts låses förvaringen upp automatiskt. De här funktionerna är vanliga i omklädningsrum.