Case: Flexlock i skolmiljön

Smidigt och säkert låssystem för skolor

Skolmiljön ställer krav på smarta lösningar. Förvaringar som är utsatta för hårt slitage och som har flera olika behov. Till dessa skåp behövs ett låssystem som fungerar. En lösning som är smidig att administrera och som samtidigt är robust och säker. Inget mer krångel med nycklar. Flexlock bidrar till  en smartare skoldag både för elever och skolpersonal.

För elever och studenter är förvaringen viktig. Här vill de på ett säkert sätt kunna förvara värdefulla saker som laptop, mobiltelefon, kläder och skolarbeten. Om eleven råkar mista åtkomsten till skåpet måste en administratör alltid kunna ha kontroll och möjlighet att öppna skåpet. Detta minimerar även otillåtet gods i elevskåp  och bidrar till en tryggare och säkrare skolmiljö!

Inför varje skolår kanske skåpen byter användare. Detta måste kunna hanteras på ett säkert och enkelt sätt. Olika lokaler har olika förutsättningar. Därför finns det flera sätt att administrera ett låssystem från Flexlock. Centrala administrationslösningar med trådlös data eller lokalt vid varje enskilt lås med hjälp av programmeringskort.

Oavsett om låsen ska användas på grundskola, gymnasium, högskola eller universitet så kan de anpassas till hur skåpen används. Ska skåpen användas för en termin eller för ett helt skolår, ska eleven tilldelas ett fast skåp eller ska de själva kunna välja? Är förvaringen tillfällig eller permanent? Behöver den vara tidsstyrd eller begränsad till antalet användare? Flexlock kan enkelt konfigureras om och möjliggör olika funktioner för varje enskilt lås.

Case: Mälardalens Högskola i Eskilstuna där både elever och personal använder Flexlock till elevskåp och förvaringar med skolmaterial  

Case: från en skola i Lahtis, Finland. Foto: ISKU. Fotograf: Jenni-Maria Könönen

Case: Chalmers i Göteborg. Elevskåp med Flexlock. 

Case: Linnéuniversitetet i Kalmar där både elever och personal använder Flexlock till elevskåp och förvaringar med skolmaterial.

Fakta

Flexlock är ett flexibelt låssystem för möbler och förvaring. Systemet bygger på RFID-teknik och många kunder använder det som en förlängning av befintligt passersystem, utan extra kort för användaren. Låset finns i två varianter - Flexlock Invisible (monteras dolt på insidan) och Flexlock Visible (monteras utvändigt). Låsen är enkela att montera, både i ny och befintlig förvaring. Systemet, som inte kräver tråddragning fungerar för lådor, skjutdörrar, skjutskåp och skåpsdörrar.

Kontakta oss för mer information om Flexlock eller boka en kostnadsfri rådgivning med oss!

Dick  Thunell

Dick Thunell

Sales Director